Salavât Hakkında Âyetler

Tevbe 9/103. Ayet.
Onların mallarından kendilerini temizleyen ve (günahlardan) arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan, onlar için bir huzur (ve güven)dir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir.

Ahzab 33/ 43. Ayet.
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur ve (sizin için) bağışlama dileyen de melekleridir. (Allah) mü’minlere çok merhamet edendir.

Ahzab 33/56. Ayet.
Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât eder (övgü ve iltifatla anar)lar! Ey iman edenler! Siz de O’na salât-ü selam edin (onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin).Hakkında
Nasıl Katılabilirim?
El-Müstakim Nedir?
Sıkça Sorulan Sorular

Ayetler
Hadisler

Salavât Okumak
Salavât Örnekleri
Sosyal Medya Görselleri

Tavsiye Et

Sitemizi tavsiye ederek daha fazla salavât okunmasına vesile olabilirsiniz.