Hadisler

Salavat Okuma Hakkında Hadis-i Şerifler

1. Hadis-i Şerif
Abdurrahman b. Ebû Leylâ şöyle demiştir:
“Kâ'b b. Ucre, benimle karşılaşınca, 'Sana bir hediye vereyim mi?' dedi (ve şöyle devam etti):
'Bir gün Peygamber (s.a.s.) yanımıza geldi. Biz, 'Ey Allah'ın Resûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz?' dedik.

Allah Resûlü de şöyle buyurdu: 'Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamidün mecîd. Allahumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke Hamîdün Mecîd. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın.' deyin. ”

(B6357 Buhârî, Deavât, 32; M908 Müslim, Salât, 66)

2. Hadis-i Şerif
Abdullah b. Mes'ûd'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir.”

(T484 Tirmizî, Vitr, 21)

3. Hadis-i Şerif
Ali b. Ebû Tâlib'in naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir.”

(T3546 Tirmizî, Deavât, 100)

4. Hadis-i Şerif
Ebû Hüreyre'nin naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır.”

(D2042 Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97)

5. Hadis-i Şerif
Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
“Bana bir kez salavât getirene Allah on kez salavât getirir (rahmet eyler).”

(M912 Müslim, Salât, 70)

6. Hadis-i Şerif
Bir gün Resûlullah (sav) ashâbı ile birlikte Mescid-i Nebevî’de otururken içeri bir adam girdi. Bu zât yalnız başına namaz kıldıktan sonra “Allahümmağfir lî verhamnî (Allah’ım, beni bağışla ve bana merhamet eyle!)” diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü, “Bu adam acele etti.” buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashâbına şöyle buyurdu: “Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve senâ etmekle başlasın, sonra Peygamber’e salât getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin.(T3477 Tirmizî, Deavât, 64.)

Bu tavsiyelerden sonra, dua âdâbına uyarak Allah’a şükredip O’nu yücelten, Hz. Peygamber’e salavât getiren başka bir sahâbîyi gördü. Onun bu hâlini takdir ederek, “Dua et kabul edilir, iste verilir.” buyurdu. (D1481 Ebû Dâvûd, Vitr, 23.)

7. Hadis-i Şerif
“Bana salât ve selâm getirin. Çünkü bu sizin için bir arınmadır.”

( HM8755 İbn Hanbel, II, 364.)Hakkında
Nasıl Katılabilirim?
El-Müstakim Nedir?
Sıkça Sorulan Sorular

Ayetler
Hadisler

Salavât Okumak
Salavât Örnekleri
Sosyal Medya Görselleri

Tavsiye Et

Sitemizi tavsiye ederek daha fazla salavât okunmasına vesile olabilirsiniz.